MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.

MUDr. Lucie kalinová, Ph.D. je ředitelkou Brandeis Clinic a zároveň primářkou zdejšího oddělení plastické chirurgie.

Její cesta světem estetické medicíny začala studiem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Další zkušenosti získávala na Klinice plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce, kde nasbírala zkušenosti pro složení atestační zkoušky oboru plastická chirurgie pod vedením Doc. MUDr. Jana Měšťáka a následně zde působila jako lékařka se zaměřením na rekonstrukce prsu po nádorových onemocněních a jako odborná asistentka pro výuku studentů III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

V roce 2018 se stala primářkou Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a od roku 2019 je v čele pražské Brandeis Clinic, kde rozšířila oddělení plastické chirurgie a vede zde tým profesionálních lékařů. Věnuje se zde soukromé praxi zaměřené na plastickou a estetickou chirurgii a speciální výplňové techniky.

Ročně provede kolem 700 operací především zahraničním klientům. Mezi nejčastější výkony patří operace prsou a obličeje.

Zkušenosti z operativních zákroků, vynikající znalosti anatomie a poznatky ze zahraničních sympozií jí umožnily stát se školitelkou pro aplikaci injekčních preparátů v obličejové estetice firmy Allergan® a také byla první vyškolený chirurg v ČR na liftingové nitě Aptos.

Zkušenosti

  • Atestovaný plastický chirurg s desetiletou praxí.
  • Členka týmu Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu.
  • Školitelka pro aplikace Botoxu®, výplní Juvederm®, Belkyra® pro Českou republiku.
  • MUDr. Lucie Kalinová je autorkou řady odborných publikací, spoluautorkou monografie Základy plastické chirurgie (2015), pravidelně se účastní kongresů u nás i v zahraniční.
  • Je držitelkou licence České lékařské komory pro obor plastická chirurgie, členkou Společnosti plastické chirurgie J. E. Purkyně, a také mezinárodní organizace International Society Of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).
  • Hovoří plynně anglicky a německy (v těchto jazycích provádí konzultace).
  • Je majitelkou nadstandardně vybaveného ambulantního pracoviště, které zároveň slouží jako školící centrum pro aplikace preparátů firmy Allergan®
Brandeis Clinic
Králodvorská 663/13
110 00, Staré Město